info@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Oudervereniging

De Startbaan heeft een betrokken en actieve OuderVereniging en met elkaar zorgen zij ervoor dat de kinderen van De Startbaan in Soesterberg een leuke Sinterklaas, Kerst, Pasen, Zomerfeest, Veilig Verkeer, Koningsspelen, Schoolreisje en niet te vergeten avond4daagse hebben.

Helaas heeft Corona in maart 2020 zijn intrede gedaan, waardoor vele activiteiten helaas geen doorgang konden vinden. Toch blijven ook zij hun best doen dit schooljaar, met inachtneming van de maatregelen, vele activiteiten en feesten te organiseren.

Voorzitter: Jacqueline Bouzia-Brouwer
Penningmeester: Saskia Kale
Secretaris: Iris van den Broek
Zijn zijn tijdens hun activiteiten actief bijgestaan door Rekha Khoesiaal, Eva Knappstein, Sandra Dekker, Michelle Waddell, Yvette Vermolen, Anissa en juf Angela (groep 1-2-3).

De OV komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar.