directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Resultaten

Wij doen iedere dag ons best er bij de kinderen uit te halen wat er in zit. Aan het einde van groep 8 wordt getoetst wat de leerlingen hebben geleerd op het gebied van taal, rekenen en spelling. Dit wordt getoetst met de Eindtoets. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit de doorstroomtoets.

Meer informatie over de resultaten van de Startbaan vindt u op de website van Scholen op de Kaart.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting 

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.