directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Thematisch werken

Kinderen gaan op onderzoek uit!

Op de Startbaan zijn wij sinds drie jaar bezig met Leskracht. Bij Leskracht gaan de kinderen zelf op onderzoek uit. De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun zoektocht.

De kinderen bedenken hun eigen onderzoeksvragen, gaan ook op zoek naar de antwoorden, en presenteren die bevindingen op hun eigen wijze, dat kan door middel van een rap, muurkrant, een game, speurtocht, musical of een andere presentatievorm. Dit is een hele korte samenvatting wat het inhoudt.

Onderzoeksvragen

Leerlingen uit verschillende klassen zochten dit jaar naar antwoorden op de volgende vragen:

“Waarom heeft het ene land rechte en het andere land kronkelige grenzen?”
“Hoe is water ontstaan?”
“Waarom is Willem-Alexander wel de baas, maar bepaalt de politiek eigenlijk alles?”
“Wat aten de mensen in de Eerste Wereldoorlog?”
“Hoe is Nederland aan een koning gekomen?”
“Hoeveel geld wordt er bij elkaar in Nederland verdiend?”
“Waren er vroeger andere normen en waarden?”
“Waarom hoort geloof bij kinderrechten?”

Wereldoriëntatie – speelveld voor onderwijsvernieuwing

Meer dan ooit tevoren is het onderwijs aan verandering onderhevig. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn sterk in beweging en vragen om een veranderde aanpak van de organisatie en methodes binnen het onderwijs. Met de Skillsfactory als inspiratie- en trainingscentrum voor het nieuwe leren, ontwikkelen we (maatwerk) trajecten en materialen voor vraaggericht onderwijs. Los van een specifiek onderwijsconcept is ons aanbod ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten over succesvol leren.

Leskracht maakt onderwijsvernieuwing concreet door:

 • Uitdagende samenhangende projecten
 • Levensecht en betekenisvol leren
 • Onderzoeksvragen van kinderen
 • Coöperatief werken
 • Blended learning video’s
 • Digitale kennisbanken (samengesteld vanuit de theorie van de Meervoudige Intelligentie)
 • Portfoliofunctie met groepsdoelen en persoonlijke leerdoelen
 • 21st Century Skills
 • Gamification
 • Breinleren
 • Geïntegreerd systeem voor teambuilding en samenwerken
 • Doelgerichte aanpak
 • Wereldoriëntatie (Kerndoelen en TULE SLO)

C’est ne pas une pipe

De online leeromgevingen en materialen van Leskracht gaan verder dan een methode Wereldoriëntatie en/of Taal. Onze producten zijn een fysieke vertaling van een visie op toekomstgericht onderwijs waarbij verandering van het leerkrachtgedrag gewenst/noodzakelijk is. Vandaar dat onze leeromgevingen uitsluitend worden geïmplementeerd in combinatie met een leerkrachttraining. Waarom? Omdat het onderwijs de enige sector is die ieder jaar een verse klantenkring ontvangt.

In deze tijd hebben we te maken met “native digitals”, de innovators van 2032! Dit betekent dat het onderwijs continu afgestemd moet worden op een nieuwe generatie  die op een andere manier kennis opneemt. Als je het onderwijs niet afstemt op maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties, dan raak je leerlingen kwijt. Dan blijven ze onverschillig of keren ze zich zelfs van je af.

Eigenlijk weten we allemaal dat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas. Met gebruik van digitale mogelijkheden en wetenschappelijke inzichten op het gebied van leervoorkeuren, kan het onderwijs van de toekomst beter aansluiten op de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leerlingen.

Leskracht heeft gereedschapskisten ontwikkeld om elke leerling maatwerk te leveren en wegwijs te maken in onze groeiende kennismaatschappij. Gepersonaliseerd leren heeft een positieve impact op de motivatie en stimuleert Talentontwikkeling.

Meer weten? U kunt een kijkje nemen op de site van Leskracht, maar nog beter, stap de school in en vraag het de leerlingen!