directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Educatief partnerschap

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Medezeggenschapsraad en Oudervereniging op onze school.

 

Ook houden we regelmatig een Denktank bijeenkomst. Op woensdag 15 december om 20:00 uur was er weer een online denktank. Alle ouders mogen tijdens een denktank meedenken/ feedback geven en ideeën delen over een
bepaald thema. Vorige keer hebben we het thema educatief partnerschap besproken. Dit
keer ging het over de beleidspijler: duurzame wereldburgers.

Oudercommunicatie

Wij willen graag dat ouders/verzorgers korte lijnen houden met ons. Hiervoor maken we gebruik van het online communicatiesysteem Parro. Ook komt er elke maand een nieuwsbrief uit die ook op de site te vinden is.