directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Educatief partnerschap

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Medezeggenschapsraad en Oudervereniging op onze school.

 

Ook houden we regelmatig een Denktank bijeenkomst. De volgende is op maandag 3 oktober 2023.

Oudercommunicatie

Wij willen graag dat ouders/verzorgers korte lijnen houden met ons. Hiervoor maken we gebruik van het online communicatiesysteem Parro. Ook komt er elke maand een nieuwsbrief uit die ook op de site te vinden is.