directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

 

Onze organisatie:

STEV bestaat uit 13 openbare en zelfstandige basisscholen, waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren. Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren en we willen ook niet dat je buiten de boot valt.

Wij geloven dat wij met elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen.

Ons Kindcentrum in Soesterberg

Op Kindcentrum  de Startbaan werken wij intensief samen met Ska om opvang en onderwijs te organiseren vanuit één pedagogische en didactische visie. Samen vormen wij een veilige plek waar kinderen elkaar ontmoeten en kunnen leren van en met elkaar.

We bieden:

Openbaar basisonderwijs

Speelleer-groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar (Ska)

Opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar (Ska)

Buitenschoolse opvang (Ska)

Op deze pagina vindt u de praktische informatie over onze school. Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.