directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Nieuwsbrieven

Op deze pagina kunt u de nieuwsbrieven vinden die De Startbaan elke maand digitaal verstuurt naar de ouders van de kinderen die hier op school zitten. Mocht u ideeën en/of wensen hebben ten aanzien van de inhoud van de nieuwsbrief horen wij die graag. Mail naar: directie@destartbaansoesterberg.nl.

Nieuwsbrief 1 2021/2022

Deze keer: vacature in de onderbouw, de nieuwe directie en de nieuwe leerkrachten stellen zich voor, inkijkje in hoe de groepen van start zijn gegaan.