info@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Onze school

De Startbaan is een openbare school in Soesterberg. Openbaar onderwijs heeft een aantal kenmerken waarin zij zich onderscheidt.

Geen drempels: elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing.

Pluriform: onze samenleving kent variatie en verschil. Openbare scholen zijn actief in het omgaan met al die verschillen. Elk kind is uniek en daar houden de leerkrachten zo goed als mogelijk rekening mee.

Openheid en respect zijn democratische waarden en normen, die in de dagelijkse praktijk van de klas en de school terug te vinden zijn.

Leerlingenraad

De Leerlingenraad van dit jaar bestaat uit:

Groep 8: Imane en Malcolm
Groep 7: Charlotte en Gijs
Groep 6: Linda en Sara
Groep 5: Olivier en Elza

Wij vergaderen elke maand één keer. We denken mee met het team of geven het lerarenteam advies. Van elke vergadering maken we een kort verslag en dat delen we met groep 4 t/m 8.

OBS de Startbaan is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.