directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Ouder – kind inloop

De afgelopen week hadden we in de onderbouw een ouder-kind inloopmoment georganiseerd.

Hier werd goed gebruik van gemaakt en de leerlingen konden veel vertellen over het reilen en zeilen in de klas aan hun ouders.