directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Nieuw thema: geschiedenis

Het nieuwe Leskrachtthema gaat over vroeger. Samen met de kinderen gaan we op onderzoek uit en leren we meer over de jagers en verzamelaars, Grieken en Romeinen.

In de tekenles is aandacht geweest voor grottekeningen. Welke kleuren werden er gebruikt en wat vertelden de tekeningen ons? De leerlingen hebben aan het einde van de les een verhaal verteld zonder woorden, maar wel met veel tekeningen.

De Nederlandse geschiedenis heeft 10 tijdvakken

Tijdvak 1: jagers en verzamelaars
Prehistorie tot 3000 v.Chr.

  • De levenswijze van jager-verzamelaars
  • Het ontstaan van landbouw en dorpen
  • Het ontstaan van de eerste steden

De eerste menssoort die wij op deze aarde hadden waren jager-verzamelaars. Zij jaagden op dieren en verzamelden vruchten en noten. Bij de jager-verzamelaars was er een rol verdeling: de mannen jaagden en de vrouwen verzamelden en zorgden voor de kinderen. Als je een tijdje in hetzelfde gebied jaagt en verzamelt dan raakt dat gebied op. De jager-verzamelaar leefden daarom niet op een vaste woonplek. Zij waren nomade en trokken van plek naar plek. Deze mensen hadden daarom ook niet zoveel spullen, want als je elke keer moet rond trekken is het niet handig om al die spullen mee te nemen.

Tijdvak 2: Grieken en Romeinen
Oudheid: 3000 V.Chr. tot 500 N.Chr.

  • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.
  • Ontstaan van de westerse wijsbegeerte en de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
  • De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.
  • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.
  • De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monothe├»stische godsdiensten.