directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Kindcentrum De Startbaan, vanaf januari 2022

Het team van De Startbaan heeft de ambitie uitgesproken om zich, samen met een kinderopvangpartij, te ontwikkelen naar een Integraal Kindcentrum. Wij zijn verheugd dat we in Ska Kinderopvang een goede partner hebben gevonden, mede omdat zij het best aansluiten op de huidige missie en visie van De Startbaan. Samen met Ska zullen wij vanaf januari 2022 een Kindcentrum vormen.

Even terugkijken
In het najaar van 2020 heeft een commissie, bestaande uit directie, teamleden en de oudergeleding van de MR, meegedacht en gekeken naar een passende partner om een kindcentrum te vormen. Na gesprekken met meerdere kinderopvangorganisaties uit de regio is er gekozen voor Ska Kinderopvang. Middels bijgaande brief stelt Ska zich aan u voor.

Waarom een Kindcentrum
Een kindcentrum is een plek waarbij onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken en die gericht is op een doorlopende ontwikkeling voor kinderen vanaf 2 – 13 jaar.

De aandacht ligt op het intensiveren van de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang, waardoor kinderen zowel op school als bij de opvang kunnen leren en ontwikkelen vanuit dezelfde pedagogische visie.

Dat betekent dat vanaf januari 2022 Ska op De Startbaan start met een nieuwe speelleergroep voor peuters, kinderopvang en met buitenschoolse opvang, waar kinderen van 2-13 jaar hun talenten kunnen ontwikkelen.

Wilt u weten wat een (integraal) kindcentrum is? Dan kunt u dit filmpje bekijken:

Aanmelden of vragen
Het is al mogelijk om je kind(eren) aan te melden. U kunt contact opnemen met Ska.

Telefoonnummer klantadviseurs: 033-470 13 03
Email: info@ska.nl
Of ga naar www.ska.nl/locaties/de-startbaan