directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Bezoek aan Kamp Amersfoort

Lars uit groep 7 vertelde: We kwamen aan, werden in twee groepen verdeeld en kregen
een rondleiding. De groep waar ik in zat ging eerst naar binnen (in het museum). Op de
boven verdieping was alleen het kantoor van de generaal die daar toen was. Beneden ging
het voornamelijk over de gevangenen en mensen die iets goeds, of juist heel slecht iets
hebben gedaan voor hen (de gevangenen). Eenmaal buiten bezochten we de loopgraven,
een wachterstoren en drie monumenten: de stenen man, de gedenksteen en de
schuilplaatsverleners. Ik vond het een hele interessante excursie, en heb ook van alles
geleerd. Bijvoorbeeld hoe slecht de gevangenen het hadden en wat ze moesten doen. Ik
ben blij dat we het nu zo goed hebben vergeleken met toen.