directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Afvalscheiding in de klassen

Afgelopen week zijn we op de Startbaan begonnen met afvalscheiding aan de bron. Dat betekent dat we in alle groepen nieuwe afvalbakken hebben gekregen zodat we papier, gft, plastic en het restafval meteen in de klas kunnen scheiden. Binnenkort vindt er een officiële aftrap plaats op school met Koos de Vuilnisman. Zijn doel (en dat van de stichting Moeder Aarde gezond) is dat alle Soester(bergse) scholen afvalvrij gaan worden in de toekomst.

Meer informatie is te vinden op https://moederaardegezond.nl/