directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Groep 3

Juf Angela

In groep 3 staat rekenen, schrijven en het leren lezen centraal. Aan het begin van groep 3 leren ze de eerste letters, maar na de kerstvakantie zijn alle letters aangeboden en gaan ze boekjes lezen. Veel lezen zowel op school als thuis is van groot belang. Steeds als ze een nieuwe letter leren lezen, leren ze deze ook schrijven en met deze letters kunnen ze dan weer woorden en later ook zinnen schrijven.

Hieronder ziet u een overzicht van de doelen in groep 3.

Groep 3

Rekenen: 

 • Getalbegrip tot 20
 • Plus- en minsommen tot 20, ook in context
 • Splitsen tot 10
 • Telrij opzeggen en tellen tot 50
 • Verdelen en opdelen tot 20
 • Gepast betalen tot 20 euro met hele euro’s
 • Hele uren, zowel analoog als digitaal
 • Plattegrond gebruiken
 • Vooraanzicht en hoogteplattegrond maken van een blokkenbouwsel
 • Eenvoudige beeld- en staafdiagrammen aflezen

 

Taal: 

 • Alle letters lezen en schrijven
 • Korte woorden en zinnen (8-10 woorden) lezen en schrijven
 • Hoofdletters herkennen
 • Eerste start met begrijpend lezen  

 

Andere doelen

Naast dat rekenen en taal erg belangrijk is wordt er natuurlijk ook gewerkt aan andere doelen. Denk hierbij aan doelen op het gebied van motoriek en sociaal-emotionele doelen, maar ook creativiteit, muziek en toneel komen terug. Deze doelen zitten verwerkt in de lessen die passen bij het thema. Na elke vakantie starten de leerlingen met een nieuw thema waar ze veel over leren, denk aan dieren, landen, ridders&kastelen, enz. Voor de sociaal-emotionele lessen maken wij gebruik van de methode Kwink.