directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Groep 4

Ook dit schooljaar werken we met dynamische instructiegroepen. Ieder kind werkt aan de doelen die passend zijn bij zijn/haar ontwikkeling. De instructiegroepen worden in overleg tussen de leerkrachten en de IB’er gemaakt.  De kinderen hebben allemaal een wandeltas, zodat ze bij alle instructies hun eigen spullen mee hebben.

Op deze pagina krijgt u een globaal overzicht van de doelen voor groep 4 waaraan gewerkt zal worden.

Juf Jennifer

Juf Karla

Juf Sabine

Technisch lezen

Wij werken met de leesmethode Estafette. In groep 4 blijven kinderen hun technische leesvaardigheid (verklanken van woorden en zinnen) verder ontwikkelen. Gemiddeld genomen hebben kinderen halverwege groep 4 AVI-niveau M4 en aan het einde van groep 4 AVI-niveau E4. De woorden en zinnen worden langer en daarnaast gaat de leessnelheid omhoog omdat het lezen steeds meer geautomatiseerd gaat.

 

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 verschuift de aandacht van technisch lezen steeds meer naar vloeiend en vlot lezen met begrip. Bij begrijpend lezen gaat het om het zien en begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen. We werken met Nieuwsbegrip. De lessen gaan altijd over een actueel onderwerp. Iedere woensdag doen we op school een nieuwe les. De kinderen moeten daarna (binnen een week) de Nieuwsbegrip thuisles maken. Inloggegevens krijgt u zo snel mogelijk.

Taal

We werken met de methode Taalverhaal.nu. De kinderen werken aan veel verschillende doelen onderverdeeld in de onderstaande domeinen:

 • Woordenschat
 • Spreken en luisteren
 • Woord- en zinsbouw
 • Creatief schrijven
 • Leesbegrip

Alle taaldomeinen komen ook terug bij Leskracht.  We oefenen dan bijvoorbeeld met het schrijven van een brief (domein: creatief schrijven) aan de burgmeester.

Spelling in groep 4

In groep 4 leren kinderen naast klankzuivere woorden ook niet-klankzuivere woorden spellen. Klankzuivere woorden zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt, zoals: ‘maan’, ‘vis’ en ‘pop’.

Voor woorden die niet klankzuiver zijn gelden meer complexe spellingregels. Zo leren kinderen in groep 4 dat je schip, school en schat altijd met -sch- schrijft in plaats van met -sg-. En in plaats van bir (zo spreek je het woord uit) schrijf je beer.

 • Woorden met vaste tekencombinaties: -sch-, -ng/nk-, -eer/oor/eur-, -ai/ooi/oei-, -eeuw/ieuw/uw
 • Medeklinkerclusters: -schr-, -mst, -cht
 • ‘Weetwoorden’: ei/ij, au/ou, c/k, g/ch
 • Woorden met een stomme -e- (-bakje- klink als ‘bakju’, -begin- klinkt als ‘bugin’)
 • Open/gesloten lettergrepen (kopen/koop)
 • Toepassing interpunctie: hoofdletter, punt, vraagteken, uitroepteken

Rekenen in groep 4

In groep 4 gaan de kinderen voor het eerste werken met Snappet. Naast het werken met Snappet wordt er ook veel gewerkt met de spellen van Met Sprongen vooruit en andere rekenmaterialen.

 • Automatiseren optellen en aftrekken tot en met twintig
 • De telrij tot honderd
 • Optellen en aftrekken tot honderd
 • Splitsen
 • Verhaalsommen
 • Meten en wegen: inzicht in onder andere centimeter, kilogram en liter
 • Klokkijken: hele uren, halve uren en kwartieren
 • Geld: onder andere munten kunnen koppelen aan een geldbedrag, rekenen met muntgeld en briefgeld tot en met honderd euro, introductie van het euroteken
 • Kalender: dagen en datums
 • Tafels

Rekenen in groep 5

In groep 5 breiden kinderen hun rekenvaardigheden uit groep 4 verder uit. Hieronder een globaal overzicht van de rekendoelen in groep 5:

 • Telrij tot duizend
 • Optellen en aftrekken tot duizend
 • Cijferen (plus en minsommen)
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Klokkijken op de analoge en de digitale klok
 • Meetkunde: oppervlakte, omtrek
 • Geldsommen met bedragen achter de komma
 • Kalender: dagen, maanden en jaren
 • Verhaalsommen

Schrijven

In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven.

Leskracht

Leskracht is thematisch en onderzoekend leren. Kinderen krijgen informatie, gaan informatie opzoeken, gaan creatief aan de slag met het thema en worden gestimuleerd om eigen talenten in te zetten. Wereldoriëntatie, woordenschat, tekstbegrip, creatief schrijven, muziek en beeldende vorming komen allemaal aan bod.

Kwink

In alle groepen werken we met de online methode KWINK, met KWINK komen op een speelse manier o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!