directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Groep 1/2 B

Juf Eva

Juf Sabrina

De juffen van de groepen 1/2 staan dagelijks klaar met veel fantasie, humor en energie. We spelen graag mee, helpen bij het leren en nemen de tijd om te observeren. Zo wordt elk kind gezien en op zijn eigen niveau geholpen. 

In groep 1/2 staat spelend leren centraal. Kinderen kiezen elke dag in welke hoek ze willen spelen/werken. Denk hierbij aan de huishoek, bouwhoek, knutselhoek maar ook aan de reken of -taalkast of de schrijf -en leeshoek. In deze hoeken zitten de doelen van de periode verwerkt. We verdelen het jaar in vijf periodes met elk een eigen thema. Zoals bijvoorbeeld het thema ‘we gaan op reis met…’. De thema’s sluiten zo goed mogelijk aan op de belevingswereld van de kleuters, zodat iedereen veel plezier heeft met een thema, want zo leer je het meest. We werken zoveel mogelijk samen met groep 3 op de themamiddagen, waarin we samen kunnen werken aan een musical, we een uitstapje hebben, of een andere gezamenlijke activiteit. Aan elk thema koppelen we passende doelen voor rekenen, taal, spel en motoriek.  

We hebben 2 kleutergroepen, die regelmatig samenwerken. Zo zijn er momenten waarop alle kinderen uit groep 2 samen komen voor, bijvoorbeeld, een les over een letter, terwijl groep 1 in het andere lokaal aan de slag gaat met bijvoorbeeld motoriek. Op deze manier groeit groep 2 ook op natuurlijke wijze door naar groep 3. 

Natuurlijk vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk en daarom werken we met de methode KWINK. Elke KWINK-les start met een verhaal dat door vaste dieren wordt verteld. Aan de hand van die verhalen leren we kinderen sociale vaardigheden aan. We leren omgaan met emoties, wat je kunt doen als je boos bent, hoe vriendschap eruitziet, elkaar complimenten geven en nog veel meer.  

Om lekker te kunnen bewegen zijn we dagelijks te vinden op het kleuterplein aan de achterkant, dat uitzicht heeft op een prachtig bos. Ook hebben we twee keer in de week gym, waarbij de kinderen nieuwe vaardigheden leren zoals koprollen, hinkelen en overgooien, maar ook: wachten op je beurt, omgaan met tegenslagen en je houden aan de regels.  

Voor het schooljaar 2023-2024 zitten de groepen 1 en 2 vol.