directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Leerkracht nieuw kleutergroep

Kindcentrum de Startbaan

 Krachtig openbaar onderwijs vanuit:

Gelijkwaardigheid
Op de Startbaan is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid
Op de Startbaan kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting
Op de Startbaan leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld!

Weetjes over ons kindcentrum;

 • We bieden onderwijs én opvang (speel-leergroep en dagopvang van 2-4 jaar en BSO)
 • We groeien
 • We zijn een mini-maatschappij
 • We zijn samen verantwoordelijk
 • We zijn een team met passie
 • We werken met dynamische instructiegroepen
 • We werken samen als professionele leergemeenschap (en zijn evidence informed aan de slag in leerteams)
 • Daar waar het samen kan, doen we het niet alleen.

Wij zijn 1 van de 13  STEV scholen. Een openbare onderwijsstichting die allen op eigen wijze kleur geven aan openbaar onderwijs van wereldklasse. Samen delen we kennis en zijn we in ontwikkeling in bovenschoolse leerteams.

Kindcentrum de Startbaan start schooljaar 2024-2025 met 7 groepen (175 kinderen) en vanaf najaar 2024 zijn we op zoek naar een nieuwe collega in de onderbouw voor het starten van een extra kleutergroep en/ of instroomgroep.

In de onderbouw werken met dynamische groepen en geven we vanuit visie thematiserend onderwijs vanuit spel. Thematiseren is een betekenisvol, dynamisch en interactief proces tussen kinderen en de leerkracht. Thematiseren is ten eerste de kennis van een thema vergroten. Het is dan ook planmatig en doelgericht. Daarnaast is het een interactief proces tussen collega’s en kinderen.

Thematiseren heeft spel als leidende activiteit en heeft een integrale benadering van onderwijs als onderliggende gedachte. Als laatste heeft het spel een open karakter, al werkend wordt het spelverbreed en verdiept (Bouwman & Houtsma, 2021).

Werkwijze:

In de praktijk ga je samen met je kleutercollega’s een rooster maken, waarbij de talenten worden ingezet om het beste dynamische onderwijs voor alle kleuters te realiseren. Op vaste momenten werk je in je eigen basisgroep (altijd de inloop, de pauze en de afsluiting), op gezette tijden splitsen we de jaargroepen en zetten we talenten in van jou en je collega’s. Bijvoorbeeld een schrijfdansactiviteit voor groep 2, een buitenles voor groep 1 en dan een muziekactiviteit voor de jongste kleuters en de peuters.

Samen geef je op die manier vorm aan een betekenisvolle dag vol spel voor alle kleuters.

We starten het schooljaar met twee basisgroepen. Vanaf november starten we een extra groep om ook voldoende ruimte te realiseren voor de instroom.

We werken met Mijn Kleutergroep. Het doel van Mijnkleutergroep is een goed zicht te hebben op het verloop van de ontwikkeling van kinderen zodat we de kinderen onderwijs kunnen bieden in de zone van naaste ontwikkeling.

Wie zoeken wij?

 • Een (lesbevoegde) leerkracht met passie voor kleuters
 • Iemand die plezier beleeft aan het samen vormgeven van thematiserend kleuteronderwijs
 • Iemand die energie krijgt van het werken met jonge kinderen en volop spel begeleiden

Informatie over de vacature:

 • We zoeken iemand per 01-11-2024 (na de herfstvakantie, eerder starten mogelijk in overleg)
 • Het betreft een tijdelijk functie met mogelijk uitzicht op vast (in ieder geval t/m 31-07-2025). Mocht je eerder willen starten, dan gaan we samen kijken naar eventuele mogelijkheden.
 • 0,9250 fte (deeltijd en voltijd mogelijk)
 • Groep; onderbouw/ groep 0-1-2; nader te bepalen. Wij zoeken een kleutertopper en willen jouw talent optimaal gaan inzetten binnen de onderbouw.

Mocht je op zoek zijn naar een hele diverse baan, kun je het ook combineren met het werken op het kinderdagverblijf en/ of op de BSO!

Sollicitatieprocedure:

Heb je interesse neem dan contact op met de schoolleider en kom een keer langs!

Leni van Zandvoort
Tel: 06-48218208
Mail: directie@destartbaansoesterberg.nl

Ik zie graag je CV + korte motivatie graag tegemoet en hoop dat jij onze nieuwe collega gaat worden!

Graag ontvangen wij jouw sollicitatie zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 19-08-2024

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure worden er twee referenties ingewonnen en draai je een proefles.