directie@destartbaansoesterberg.nl 0346 - 353 058

Leerkracht groep 1/2, Soesterberg

Wie zijn wij?

De Startbaan Soesterberg is een trotse openbare basisschool met ongeveer 130 leerlingen waar samen werken centraal staat. Op de Startbaan bieden we alle nieuwe leerdoelen aan met behulp van het expliciete directe instructiemodel (EDI). Leerlingen leren doelgericht werken en reflecteren, waarbij we hen stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We leren leerlingen zelfstandig bewuste keuzes te maken door hen kritisch te leren denken.

We leren onze leerlingen vanuit de gedachte van duurzaam wereldburgerschap zichzelf te ontwikkelen tot wereldburgers met oog voor de maatschappij en de wereld om hen heen. Daarbij stimuleren we gelijke kansen op deelname aan de maatschappij voor alle leerlingen. Dit doen we door ons onderwijs aan te bieden vanuit één centraal thema, waarbij leerlingen hun talenten inzetten, keuzes maken, samenwerken, onderzoeken en ontdekken. In een rijke leeromgeving leren leerlingen om de aangeleerde basisvaardigheden toe te passen. Leraren op de Startbaan zijn naast instructeurs ook coaches die leerlingen helpen en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

Binnen onze ‘minimaatschappij’ is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar én voor ons eigen handelen. We gaan uit van de overeenkomsten en de verschillen tussen leerlingen en leraren en benutten deze  om leerlingen actief van elkaar te laten leren en kennis te laten maken met achtergronden en culturen. Wij stemmen het onderwijs af op de ontwikkeling (in de brede zin) van de leerlingen. We bieden vergaand passend onderwijs. Dit doen we door aan te sluiten bij wat al goed gaat en goed te kijken naar de onderwijsbehoeften van een kind. We volgen hierbij nauwlettend  de ontwikkeling van de leerling . Om dit te kunnen bereiken wordt er met dynamische instructiegroepen gewerkt binnen een rijke leeromgeving en zijn de leraren samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Leerkrachten en ouders werken, op basis van de eigen verantwoordelijkheden, samen aan het onderwijsproces van het kind. Afstemming vindt hierdoor plaats tussen thuis en school over de brede ontwikkeling van het kind. Proactief werken we samen met de omgeving om met elkaar gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen.

Kindcentrum

Wij zijn samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort (Ska) een kindcentrum aan het ontwikkelen om zo samen een doorgaande leerlijn te ontwikkelen voor de brede ontwikkeling van alle leerlingen.

Missie en visie: “Waar de kinderen piloot zijn van hun eigen reis naar de toekomst”

  • Samen de wereld ontdekken
  • Waar jij jezelf mag zijn
  • Waar iedereen welkom is
  • Waar jij jouw eigen kwaliteiten leert ontdekken
  • Waar we leren voor het leven

De groep

De vacature is voor groep 1-2 en deze groep start met 18 leerlingen en zal vanwege de instroom doorgroeien naar ongeveer 25 leerlingen. Basisschool de Startbaan heeft ca. 130 leerlingen en is verdeeld over 6 groepen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor alle kinderen. De basisgroepen:

Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4-5
Groep 6-7
Groep 7-8

In de middagen werken we vanuit de thema’s veelal samen in verschillende samenstelling (groep 1-2-3. Groep 4-5-6 en groep 6-7-8).

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige (het liefst ervaren) leerkracht voor groep 1-2 die samen met collega’s wil gaan voor het creëren van een rijke leeromgeving voor alle leerlingen in de onderbouw.

Affiniteit met jonge kinderen is een must, een bevoegdheid een pre.

De vacature gaat per direct in en betreft een tijdelijke aanstelling tot einde van het schooljaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Werkdagen: Drie of vijf dagen (in overleg)
Werktijdsfactor: afhankelijk van de werkdagen
Gesprekken: zo spoedig mogelijk zullen de eerste gesprekken plaatsvinden

Contact
Voor informatie over de vacature of sollicitatieprocedure neem contact op met de schoolleider Leni van Zandvoort l.vanzandvoort@destartbaansoesterberg.nl of 06-48218208.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen referenties ingewonnen worden.